İş Hukuku ve danışmanlığı

1) İş Kanunu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri;

- İşe alma ve işten çıkarma sürecinde 4857 Sayılı İş Kanununu Uygulamaları çerçevesinde danışmanlık desteği,

- 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda Fesih bildirim , ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
- İşyeri uygulamalarında 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında,haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi,
- İşverenlerin, iş güvencesi, işçinin sadakat borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması, yönlendirilmesi,
- Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
- ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
- İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
- Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
- Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
- Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi,
- Görev tanımlarının revizyonu,
-Uzmanlarımız tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek.

2) İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri;
- İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,

- Toplu iş Hukukunu oluşturan 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar Hukuksal destek sağlanması,

- Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.

3) İş Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları;
- İşyeri ve İşletmelere mahsus"Şirket iç yönetmeliği" hazırlanması
- İşyeri ve İşletme Faaliyet ve kurum kültürü doğrultusunda Disiplin yönetmeliği hazırlanması,
- İşletme Anayasası olarak adlandırılan " İnsan Kaynakları Yönetimi E Kitabı" nın hazırlanması,
- İş Mevzuatı uyarınca tanzimi gereken belgelerin matbu hale getirilmesi ve standartlaşmanın sağlanması,
- İhtiyaç duyulacak alanlarda teknik destek.

4) Çalışan ve üçünkü kişiler nezdinde, iş mevzuatı kapsamında oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi;
- İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar,
- İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
- İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
- Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları,
- Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve müşavirlik hizmetl.

Sertifikasyon

İletişim

SÜHA İş Sağlığı ve Güvenliği OSGB Eğt. Dan. İnş. Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şehit Cevdet Özdemir Mah. İğde Sokak No: 17 Çankaya / Ankara T: +90 (312) 315 38 19 (Pbx) F: +90 (312) 315 38 19,GSM:+90 (505) 697 60 20 +90 (545) 203 18 18 info@suhaisg.com